Chryseobacterium (Chryseobacterium)

Chryseobacterium

Ett släkte av aeroba, gramnegativa bakterier i familj FLAVOBACTERIACEAE. Många av dess arter fanns tidigare i släktet FLAVOBACTERIUM.

Förklaring på engelska

A genus of aerobic, gram-negative bacteria in the family FLAVOBACTERIACEAE. Many of its species were formerly in the genus FLAVOBACTERIUM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Chryseobacterium meningosepticum; Flavobacterium meningosepticum

Svensk term Chryseobacterium
Synonym på svenska
Synonym på engelska Chryseobacterium meningosepticum; Flavobacterium meningosepticum
Engelsk term Chryseobacterium
MESH ID D045247

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.