Ciguateraförgiftning (Ciguatera Poisoning)

Ciguateraförgiftning

Förgiftningar orsakad av intag av SEAFOOD som innehåller mikrogramnivåer av CIGUATOXINER. Förgiftningen kännetecknas av gastrointestinala, neurologiska och kardiovaskulära störningar.

Förklaring på engelska

Poisoning caused by ingestion of SEAFOOD containing microgram levels of CIGUATOXINS. The poisoning is characterized by gastrointestinal, neurological and cardiovascular disturbances.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ciguatera Poisonings; Poisoning, Ciguatera; Poisonings, Ciguatera; Ciguatera Fish Poisoning; Ciguatera Fish Poisonings; Poisoning, Ciguatera Fish; Poisonings, Ciguatera Fish; Ciguatera

Svensk term Ciguateraförgiftning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ciguatera Poisonings; Poisoning, Ciguatera; Poisonings, Ciguatera; Ciguatera Fish Poisoning; Ciguatera Fish Poisonings; Poisoning, Ciguatera Fish; Poisonings, Ciguatera Fish; Ciguatera
Engelsk term Ciguatera Poisoning
MESH ID D036841

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.