Citrobacter koseri (Citrobacter koseri)

Citrobacter koseri

En art av gramnegativa enterobakterier som finns i VATTEN; AVLOPP; JORD; och MAT. Det kan förekomma i vilket kliniskt prov som helst som en opportunistisk patogen.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative enterobacteria found in WATER; SEWAGE; SOIL; and FOOD. It can be present in any clinical specimen as an opportunistic pathogen.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Aerobacter diversum; Levinea malonatica; Citrobacter diversum; Citrobacter diversus

Svensk term Citrobacter koseri
Synonym på svenska
Synonym på engelska Aerobacter diversum; Levinea malonatica; Citrobacter diversum; Citrobacter diversus
Engelsk term Citrobacter koseri
MESH ID D041041

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.