Citrobacter rodentium (Citrobacter rodentium)

Citrobacter rodentium

En art av gramnegativa bakterier i släktet CITROBACTER, familj ENTEROBACTERIACEAE. Som en viktig patogen för laboratoriemus fungerar den som en modell för att undersöka epitelial hyperproliferation och tumörfrämjande. Det ansågs tidigare vara en stam av CITROBACTER FREUNDII.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative bacteria in the genus CITROBACTER, family ENTEROBACTERIACEAE. As an important pathogen of laboratory mice, it serves as a model for investigating epithelial hyperproliferation and tumor promotion. It was previously considered a strain of CITROBACTER FREUNDII.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Citrobacter freundii Biotype 4280

Svensk term Citrobacter rodentium
Synonym på svenska
Synonym på engelska Citrobacter freundii Biotype 4280
Engelsk term Citrobacter rodentium
MESH ID D044082

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.