Clematis (Clematis)

Clematis

Ett växtsläkte (klematis) inom familjen Ranunculaceae. Växterna innehåller skopoletin och saponiner.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family RANUNCULACEAE. Members contain SCOPOLETIN and SAPONINS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Clemati

Svensk term Clematis
Synonym på svenska
Synonym på engelska Clemati
Engelsk term Clematis
MESH ID D039324

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.