Coffea (Coffea)

Coffea

Ett växtsläkte (kaffeplanta) av familjen Rubiaceae. Av växternas bönor bereder man kaffedrycker.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family RUBIACEAE. It is best known for the COFFEE beverage prepared from the beans (SEEDS).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Coffeas; Caffea; Caffeas; Coffea arabica; Coffea arabicas; arabicas, Coffea

Svensk term Coffea
Synonym på svenska
Synonym på engelska Coffeas; Caffea; Caffeas; Coffea arabica; Coffea arabicas; arabicas, Coffea
Engelsk term Coffea
MESH ID D040503

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.