Collagen typ XVIII (Collagen Type XVIII)

Collagen typ XVIII

Ett icke-fibrillärt kollagen som finns i BASEMBRAN. Den C-terminala änden av alfa1-kedjan av kollagen typ XVIII innehåller ENDOSTATIN peptiden, som kan frigöras genom proteolytisk klyvning.

Förklaring på engelska

A non-fibrillar collagen found in BASEMENT MEMBRANE. The C-terminal end of the alpha1 chain of collagen type XVIII contains the ENDOSTATIN peptide, which can be released by proteolytic cleavage.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Type XVIII, Collagen; Type XVIII Collagen; Collagen, Type XVIII; XVIII Collagen; Collagen, XVIII; Collagen XVIII; Procollagen Type XVIII; Type XVIII, Procollagen; Collagen Type XVIII, alpha1 Subunit; alpha1(XVIII) Collagen; Collagen alpha1(XVIII)

Svensk term Collagen typ XVIII
Synonym på svenska
Synonym på engelska Type XVIII, Collagen; Type XVIII Collagen; Collagen, Type XVIII; XVIII Collagen; Collagen, XVIII; Collagen XVIII; Procollagen Type XVIII; Type XVIII, Procollagen; Collagen Type XVIII, alpha1 Subunit; alpha1(XVIII) Collagen; Collagen alpha1(XVIII)
Engelsk term Collagen Type XVIII
MESH ID D043170

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.