Colon sigmoideum (Sigmoid Colon)

Colon sigmoideum

Ett segment av COLON mellan rektum och colon descendens.

Förklaring på engelska

A segment of the COLON between the RECTUM and the descending colon.

Synonym, svenska: Sigmoideum

Synonym, engelska: Sigmoid Colon; Sigmoid

Svensk term Colon sigmoideum
Synonym på svenska Sigmoideum
Synonym på engelska Sigmoid Colon; Sigmoid
Engelsk term Sigmoid Colon
MESH ID D012809

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.