COS-celler (COS Cells)

COS-celler

Cellinje från den afrikanska grönapan som används för transfektion och kloning.

Förklaring på engelska

CELL LINES derived from the CV-1 cell line by transformation with a replication origin defective mutant of SV40 VIRUS, which codes for wild type large T antigen (ANTIGENS, POLYOMAVIRUS TRANSFORMING). They are used for transfection and cloning. (The CV-1 cell line was derived from the kidney of an adult male African green monkey (CHLOROCEBUS AETHIOPS).)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: COS Cell; Cell, COS; Cells, COS; COS-7 Cells; COS 7 Cells; COS-7 Cell; Cell, COS-7; Cells, COS-7; COS-1 Cells; COS 1 Cells; COS-1 Cell; Cell, COS-1; Cells, COS-1

Svensk term COS-celler
Synonym på svenska
Synonym på engelska COS Cell; Cell, COS; Cells, COS; COS-7 Cells; COS 7 Cells; COS-7 Cell; Cell, COS-7; Cells, COS-7; COS-1 Cells; COS 1 Cells; COS-1 Cell; Cell, COS-1; Cells, COS-1
Engelsk term COS Cells
MESH ID D019556

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.