CpG-öar (CpG Islands)

CpG-öar

Förtätade områden i dinukleotidsekvensen cytosin-fosfatdiester-guanin. De bildar dna-sträckor som är flera hundra till flera tusen baspar i längd. Hos människor finns det ca 45 000 CpG-öar, huvudsakligen vid genernas 5´-ändor. De är ometylerade, med undantag för dem på den inaktiva X-kromosomen och några som hör samman med präglade gener.

Förklaring på engelska

Areas of increased density of the dinucleotide sequence cytosine–phosphate diester–guanine. They form stretches of DNA several hundred to several thousand base pairs long. In humans there are about 45,000 CpG islands, mostly found at the 5′ ends of genes. They are unmethylated except for those on the inactive X chromosome and some associated with imprinted genes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: CpG Island; Island, CpG; Islands, CpG; CpG-Rich Islands; CpG Rich Islands; CpG-Rich Island; Island, CpG-Rich; Islands, CpG-Rich; CpG Clusters; Cluster, CpG; Clusters, CpG; CpG Cluster

Svensk term CpG-öar
Synonym på svenska
Synonym på engelska CpG Island; Island, CpG; Islands, CpG; CpG-Rich Islands; CpG Rich Islands; CpG-Rich Island; Island, CpG-Rich; Islands, CpG-Rich; CpG Clusters; Cluster, CpG; Clusters, CpG; CpG Cluster
Engelsk term CpG Islands
MESH ID D018899

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.