CPT-koder (Current Procedural Terminology)

CPT-koder

Beskrivande termer och identifieringskoder för rapportering av medicinska tjänster och procedurer utförda av LÄKARE. Den produceras av AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION och används i rapportering av försäkringskrav för MEDICARE; MEDICAID; och privata sjukförsäkringsprogram (Från CPT 2002).

Förklaring på engelska

Descriptive terms and identifying codes for reporting medical services and procedures performed by PHYSICIANS. It is produced by the AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION and used in insurance claim reporting for MEDICARE; MEDICAID; and private health insurance programs (From CPT 2002).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: CPT Codes; Code, CPT; Codes, CPT; Current Procedural Terminology Code; CPT Code; Current Procedural Terminology Codes

Svensk term CPT-koder
Synonym på svenska
Synonym på engelska CPT Codes; Code, CPT; Codes, CPT; Current Procedural Terminology Code; CPT Code; Current Procedural Terminology Codes
Engelsk term Current Procedural Terminology
MESH ID D039702

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.