Crenarchaeota (Crenarchaeota)

Crenarchaeota

Ett rike inom domänen Archaea (arkéer), bestående av termofila, acidofila (dvs sådana som trivs i varma, sura miljöer) och svavelberoende organismer. De två ordningarna är Sulfolobales och Thermoproteales.

Förklaring på engelska

A kingdom in the domain ARCHAEA comprised of thermoacidophilic, sulfur-dependent organisms. The two orders are SULFOLOBALES and THERMOPROTEALES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Crenarchaeota
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Crenarchaeota
MESH ID D019615

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.