Cryptophyta (Cryptophyta)

Cryptophyta

En klass av EUKARYOTA (traditionellt alger), kännetecknad av biflagellerade celler och finns i både sötvatten och marina miljöer. Pigmentering varierar men endast en CHLOROPLAST är närvarande. Unika strukturer inkluderar en nukleomorf och ejektosomer.

Förklaring på engelska

A class of EUKARYOTA (traditionally algae), characterized by biflagellated cells and found in both freshwater and marine environments. Pigmentation varies but only one CHLOROPLAST is present. Unique structures include a nucleomorph and ejectosomes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cryptophytas; Cryptomonads; Cryptomonad; Cryptomonas; Cryptomona

Svensk term Cryptophyta
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cryptophytas; Cryptomonads; Cryptomonad; Cryptomonas; Cryptomona
Engelsk term Cryptophyta
MESH ID D044785

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.