CstF-protein (Cleavage Stimulation Factor)

CstF-protein

Ett RNA-bindande protein som stimulerar klyvningen av 3 ‘änden av MRNA nära POLYADENYLERINGSstället. Det är en heterotrimer av 55-, 64- och 77-kDa-subenheter och kombineras med CLEAVAGE STIMULATION FACTOR för att blankett [publikationstyp] ett stabilt komplex med mRNA som styr 3’ klyvning och polyadenyleringsreaktion.

Förklaring på engelska

A RNA-binding protein that stimulates the cleavage of the 3′ end of MRNA near the POLYADENYLATION site. It is a heterotrimer of 55-, 64- and 77-kDa subunits and combines with CLEAVAGE STIMULATION FACTOR to form a stable complex with mRNA that directs the 3′ cleavage and polyadenylation reaction.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: CstF Protein

Svensk term CstF-protein
Synonym på svenska
Synonym på engelska CstF Protein
Engelsk term Cleavage Stimulation Factor
MESH ID D039241

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.