Cullin-proteiner (Cullin Proteins)

Cullin-proteiner

En familj av strukturellt relaterade proteiner som ursprungligen upptäcktes för sin roll i cellcykelreglering i CAENORHABDITIS ELEGANS. De spelar viktiga roller i regleringen av CELLCYKELN och som komponenter i UBIQUITIN-PROTEIN LIGASES.

Förklaring på engelska

A family of structurally related proteins that were originally discovered for their role in cell-cycle regulation in CAENORHABDITIS ELEGANS. They play important roles in regulation of the CELL CYCLE and as components of UBIQUITIN-PROTEIN LIGASES.

Synonym, svenska: Culliner; Cullin-domänproteiner

Synonym, engelska: Cullins; Cullin Domain Proteins; Cullin Protein; Cullin; Cullin Domain Protein

Svensk term Cullin-proteiner
Synonym på svenska Culliner; Cullin-domänproteiner
Synonym på engelska Cullins; Cullin Domain Proteins; Cullin Protein; Cullin; Cullin Domain Protein
Engelsk term Cullin Proteins
MESH ID D044842

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.