Cyanophora (Cyanophora)

Cyanophora

Ett släkte av primitiva växter i familj Cyanophoraceae, klass GLAUCOPHYTA. De innehåller pigmenterade ORGANELLER (eller PLASTIDER) som kallas cyaneller, som har egenskaper hos både CYANOBAKTERIER och KLOROPLASTER.

Förklaring på engelska

A genus of primitive plants in the family Cyanophoraceae, class GLAUCOPHYTA. They contain pigmented ORGANELLES (or PLASTIDS) called cyanelles, which have characteristics of both CYANOBACTERIA and CHLOROPLASTS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cyanophoras; Cyanophora paradoxa; Cyanophora paradoxas; paradoxas, Cyanophora

Svensk term Cyanophora
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cyanophoras; Cyanophora paradoxa; Cyanophora paradoxas; paradoxas, Cyanophora
Engelsk term Cyanophora
MESH ID D044424

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.