Cyklinberoende kinaser (Cyclin-Dependent Kinases)

Cyklinberoende kinaser

Proteinkinaser som kontrollerar cellcykelns gång hos alla eukaryoter och som kräver förbindelse med cykliner för att nå sin fulla enzymatiska verkan. Cyklinberoende kinaser styrs av fosforylerings- och defosforyleringsprocesser.

Förklaring på engelska

Protein kinases that control cell cycle progression in all eukaryotes and require physical association with CYCLINS to achieve full enzymatic activity. Cyclin-dependent kinases are regulated by phosphorylation and dephosphorylation events.

Synonym, svenska: CDK

Synonym, engelska: Cyclin Dependent Kinases; Cyclin-Dependent Protein Kinase; Cyclin Dependent Protein Kinase; Kinase, Cyclin-Dependent Protein; Protein Kinase, Cyclin-Dependent; Cyclin-Dependent Protein Kinases; Cyclin Dependent Protein Kinases; Cyclin-Dependent Kinase; Cyclin Dependent Kinase; Kinase, Cyclin-Dependent; cdk Proteins

Svensk term Cyklinberoende kinaser
Synonym på svenska CDK
Synonym på engelska Cyclin Dependent Kinases; Cyclin-Dependent Protein Kinase; Cyclin Dependent Protein Kinase; Kinase, Cyclin-Dependent Protein; Protein Kinase, Cyclin-Dependent; Cyclin-Dependent Protein Kinases; Cyclin Dependent Protein Kinases; Cyclin-Dependent Kinase; Cyclin Dependent Kinase; Kinase, Cyclin-Dependent; cdk Proteins
Engelsk term Cyclin-Dependent Kinases
MESH ID D018844

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.