Cykliskt ADP-ribos (Cyclic ADP-Ribose)

Cykliskt ADP-ribos

En pyridinnukleotid som mobiliserar CALCIUM. Det syntetiseras från nikotinamidadenindinukleotid (NAD) av ADP RIBOSE CYCLASE.

Förklaring på engelska

A pyridine nucleotide that mobilizes CALCIUM. It is synthesized from nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) by ADP RIBOSE CYCLASE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: ADP-Ribose, Cyclic; Cyclic ADP Ribose; cADP-Ribose; cADP Ribose; Adenosine Diphosphate Ribose, Cyclic; Cyclic ADPribose; ADPribose, Cyclic; cADPR; Cyclic Adenosine Diphosphate Ribose

Svensk term Cykliskt ADP-ribos
Synonym på svenska
Synonym på engelska ADP-Ribose, Cyclic; Cyclic ADP Ribose; cADP-Ribose; cADP Ribose; Adenosine Diphosphate Ribose, Cyclic; Cyclic ADPribose; ADPribose, Cyclic; cADPR; Cyclic Adenosine Diphosphate Ribose
Engelsk term Cyclic ADP-Ribose
MESH ID D036563

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.