Cykliskt amp-receptorer (Cyclic amp receptors)

Cykliskt amp-receptorer

Cellyteproteiner som binder cykliskt AMP med hög affinitet och sätter igång intracellulära förändringar som påverkar cellers beteende. De receptorer av cykliskt AMP som beskrivits allra bäst är de hos slemsvampen Dictyostelium discoideum. Cyklist AMP-receptorproteinet, transkriptionsregulator hos prokaryoter, finns inte med, liksom heller inte de cytoplasmatiska cAMP-receptorproteinerna som utgör de reglerande underenheterna av cAMP-beroende proteinkinaser hos eukaryoter.

Förklaring på engelska

Cell surface proteins that bind cyclic AMP with high affinity and trigger intracellular changes which influence the behavior of cells. The best characterized cyclic AMP receptors are those of the slime mold Dictyostelium discoideum. The transcription regulator CYCLIC AMP RECEPTOR PROTEIN of prokaryotes is not included nor are the eukaryotic cytoplasmic cyclic AMP receptor proteins which are the regulatory subunits of CYCLIC AMP-DEPENDENT PROTEIN KINASES.

Synonym, svenska: Receptorer, cykliskt AMP

Synonym, engelska: cAMP Receptors; Receptors, cAMP; cAMP Receptor; Receptor, cAMP; Cyclic AMP Receptor; Receptor, Cyclic AMP; Cyclic AMP Receptors

Svensk term Cykliskt amp-receptorer
Synonym på svenska Receptorer, cykliskt AMP
Synonym på engelska cAMP Receptors; Receptors, cAMP; cAMP Receptor; Receptor, cAMP; Cyclic AMP Receptor; Receptor, Cyclic AMP; Cyclic AMP Receptors
Engelsk term Cyclic amp receptors
MESH ID D011953

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.