Cytokrom-B(5)-reduktas (Cytochrome-B(5) Reductase)

Cytokrom-B(5)-reduktas

Ett FLAVOPROTEINoxidoreduktas som uppträder både som ett lösligt enzym och ett membranbundet enzym på grund av ALTERNATIV SPLICING av ett enda mRNA. Den lösliga blankett [publikationstyp] är huvudsakligen närvarande i ERYTROCYTER och är involverad i minskningen av METEMOGLOBIN. Den membranbundna blankett [publikationstyp] av enzymet finns främst i endoplasmatisk retikulum och yttre mitokondriella membranet, där det deltar i desaturering av FETTSYROR; KOLESTEROLbiosyntes och läkemedelsmetabolism. En brist i enzymet kan resultera i METEMOGLOBINEMI.

Förklaring på engelska

A FLAVOPROTEIN oxidoreductase that occurs both as a soluble enzyme and a membrane-bound enzyme due to ALTERNATIVE SPLICING of a single mRNA. The soluble form is present mainly in ERYTHROCYTES and is involved in the reduction of METHEMOGLOBIN. The membrane-bound form of the enzyme is found primarily in the ENDOPLASMIC RETICULUM and outer mitochondrial membrane, where it participates in the desaturation of FATTY ACIDS; CHOLESTEROL biosynthesis and drug metabolism. A deficiency in the enzyme can result in METHEMOGLOBINEMIA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: NADH-Cytochrome B5 Reductase; B5 Reductase, NADH-Cytochrome; NADH Cytochrome B5 Reductase; Methemoglobin Reductase; Reductase, Methemoglobin; NADH-Ferrihemoglobin Reductase; NADH Ferrihemoglobin Reductase; Reductase, NADH-Ferrihemoglobin; NADH Methemoglobin Reductase; Methemoglobin Reductase, NADH; Reductase, NADH Methemoglobin

Svensk term Cytokrom-B(5)-reduktas
Synonym på svenska
Synonym på engelska NADH-Cytochrome B5 Reductase; B5 Reductase, NADH-Cytochrome; NADH Cytochrome B5 Reductase; Methemoglobin Reductase; Reductase, Methemoglobin; NADH-Ferrihemoglobin Reductase; NADH Ferrihemoglobin Reductase; Reductase, NADH-Ferrihemoglobin; NADH Methemoglobin Reductase; Methemoglobin Reductase, NADH; Reductase, NADH Methemoglobin
Engelsk term Cytochrome-B(5) Reductase
MESH ID D042966

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.