Cytokrom b6f komplex (Cytochrome b6f Complex)

Cytokrom b6f komplex

Ett proteinkomplex som innehåller CYTOKROM B6 och CYTOKROM F. finns i THYLAKOIDMEMBRANET och spelar en viktig roll i processen för FOTOSYNTES genom överföring av elektroner från PLASTOKINON till PLASTOCYANIN eller CYTOCHROME C6. Överföringen av elektroner är kopplad till transporten av PROTONS över membranet.

Förklaring på engelska

A protein complex that includes CYTOCHROME B6 and CYTOCHROME F. It is found in the THYLAKOID MEMBRANE and plays an important role in process of PHOTOSYNTHESIS by transferring electrons from PLASTOQUINONE to PLASTOCYANIN or CYTOCHROME C6. The transfer of electrons is coupled to the transport of PROTONS across the membrane.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cytochrome b6f; Cytochrome b(6)-f Complex; Cytochrome b6-f; Cytochrome b6 f; Cytochrome bf; Cytochrome bf Complex

Svensk term Cytokrom b6f komplex
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cytochrome b6f; Cytochrome b(6)-f Complex; Cytochrome b6-f; Cytochrome b6 f; Cytochrome bf; Cytochrome bf Complex
Engelsk term Cytochrome b6f Complex
MESH ID D045346

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.