Cytokrom P-450 CYP11B2 (Cytochrome P-450 CYP11B2)

Cytokrom P-450 CYP11B2

Ett flerfunktionsmitokondrieenzym tillhörande gruppen cytokrom P450-enzym som katalyserar omvandlingen av kortikosteron till 18-hydroxikortikosteron och den därpå följande konverteringen av 18-hydroxikortikosteron till aldosteron. EC 1.14.99.-.

Förklaring på engelska

A mitochondrial cytochrome P450 enzyme that catalyzes the 18-hydroxylation of steroids in the presence of molecular oxygen and NADPH-specific flavoprotein. This enzyme, encoded by CYP11B2 gene, is important in the conversion of CORTICOSTERONE to 18-hydroxycorticosterone and the subsequent conversion to ALDOSTERONE.

Synonym, svenska: Aldosteronsyntas

Synonym, engelska: Cytochrome P 450 CYP11B2; P450c11AS; Steroid 18-Hydroxylase; Steroid 18 Hydroxylase; Aldosterone Synthase; Cytochrome P-450c11AS; Cytochrome P 450c11AS; Aldosynthase; Cytochrome P450Aldo; CYP 11B2; Cytochrome P450 11B2; CYP11B2; Aldosterone Synthase Cytochrome P-450; Corticosterone 18-monooxygenase; 18-monooxygenase, Corticosterone; Corticosterone 18 monooxygenase; Corticosterone 18-hydroxylase; 18-hydroxylase, Corticosterone; Corticosterone 18 hydroxylase

Svensk term Cytokrom P-450 CYP11B2
Synonym på svenska Aldosteronsyntas
Synonym på engelska Cytochrome P 450 CYP11B2; P450c11AS; Steroid 18-Hydroxylase; Steroid 18 Hydroxylase; Aldosterone Synthase; Cytochrome P-450c11AS; Cytochrome P 450c11AS; Aldosynthase; Cytochrome P450Aldo; CYP 11B2; Cytochrome P450 11B2; CYP11B2; Aldosterone Synthase Cytochrome P-450; Corticosterone 18-monooxygenase; 18-monooxygenase, Corticosterone; Corticosterone 18 monooxygenase; Corticosterone 18-hydroxylase; 18-hydroxylase, Corticosterone; Corticosterone 18 hydroxylase
Engelsk term Cytochrome P-450 CYP11B2
MESH ID D019405

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.