Cytokrom P-450 CYP1A1 (Cytochrome P-450 CYP1A1)

Cytokrom P-450 CYP1A1

Ett cytokrom P-450-enzym som har förmåga att aktivera procancerogena, polycykliska kolväten och halogenerade, aromatiska kolväten till mutagena föreningar. Etoxiresorufin verkar som substrat åt CYP1A1, och mätning av etoxiresorufin-O-deetylas erbjuder en direktmetod för påvisande av detta enzym. EC 1.-.

Förklaring på engelska

A liver microsomal cytochrome P-450 monooxygenase capable of biotransforming xenobiotics such as polycyclic hydrocarbons and halogenated aromatic hydrocarbons into carcinogenic or mutagenic compounds. They have been found in mammals and fish. This enzyme, encoded by CYP1A1 gene, can be measured by using ethoxyresorufin as a substrate for the ethoxyresorufin O-deethylase activity.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cytochrome P 450 CYP1A1; EROD; Ethoxyresorufin Dealkylase; Ethylresorufin O-Deethylase; CYP1A1 Protein; 7-Ethoxyresorufin O-Deethylase; CYP1A1; Cytochrome P450 IA1; Ethoxyresorufin O-Deethylase; CYP 1A1

Svensk term Cytokrom P-450 CYP1A1
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cytochrome P 450 CYP1A1; EROD; Ethoxyresorufin Dealkylase; Ethylresorufin O-Deethylase; CYP1A1 Protein; 7-Ethoxyresorufin O-Deethylase; CYP1A1; Cytochrome P450 IA1; Ethoxyresorufin O-Deethylase; CYP 1A1
Engelsk term Cytochrome P-450 CYP1A1
MESH ID D019363

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.