Cytokrom P-450 CYP1A2 (Cytochrome P-450 CYP1A2)

Cytokrom P-450 CYP1A2

Ett polycykliskt, aromatiskt, kolväteinducerbart cytokrom av stort kliniskt intresse pga det stora antal läkemedelsinteraktioner som har samband med induktion och hämmande av teofyllin. Koffein betraktas som mönstersubstratet för detta enzym. Det omsätter även teofyllin och antipyren. Miljöfaktorer såsom cigarettrökning, grillat kött, korsblommiga grönsaksväxter och ett antal läkemedel, inkl fenytoin, fenobarbital och omeprazol, ger ökad CYP1A2-aktivitet.

Förklaring på engelska

A cytochrome P450 enzyme subtype that has specificity for relatively planar heteroaromatic small molecules, such as CAFFEINE and ACETAMINOPHEN.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: CYP1A2, Cytochrome P-450; Cytochrome P 450 CYP1A2; Cytochrome P-450d; Cytochrome P 450d; Phenacetin O-Dealkylase; O-Dealkylase, Phenacetin; Phenacetin O Dealkylase; Caffeine Demethylase; Demethylase, Caffeine; Cytochrome P-450 LM4; Cytochrome P 450 LM4; P-450 LM4, Cytochrome; Cytochrome P450 1A2; CYP1A2; CYP 1A2; Cytochrome P-450 LM(4)

Svensk term Cytokrom P-450 CYP1A2
Synonym på svenska
Synonym på engelska CYP1A2, Cytochrome P-450; Cytochrome P 450 CYP1A2; Cytochrome P-450d; Cytochrome P 450d; Phenacetin O-Dealkylase; O-Dealkylase, Phenacetin; Phenacetin O Dealkylase; Caffeine Demethylase; Demethylase, Caffeine; Cytochrome P-450 LM4; Cytochrome P 450 LM4; P-450 LM4, Cytochrome; Cytochrome P450 1A2; CYP1A2; CYP 1A2; Cytochrome P-450 LM(4)
Engelsk term Cytochrome P-450 CYP1A2
MESH ID D019388

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.