Cytokrom P-450 CYP2B1 (Cytochrome P-450 CYP2B1)

Cytokrom P-450 CYP2B1

Ett av de viktigare cytokrom P-450-enzymen, vilket induceras av fenobarbital i såväl lever som tunntarm. Det är verksamt i omsättningen av föreningar som pentoxiresorufin, testosteron och androstendion. CYP2B1 förmedlar också aktivering av cyklofosfamid och ifosfamid till mutagener. EC 1.-.

Förklaring på engelska

A major cytochrome P-450 enzyme which is inducible by PHENOBARBITAL in both the LIVER and SMALL INTESTINE. It is active in the metabolism of compounds like pentoxyresorufin, TESTOSTERONE, and ANDROSTENEDIONE. This enzyme, encoded by CYP2B1 gene, also mediates the activation of CYCLOPHOSPHAMIDE and IFOSFAMIDE to MUTAGENS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cytochrome P 450 CYP2B1; 7-Benzyloxyresorufin O-Dealkylase; 7 Benzyloxyresorufin O Dealkylase; PROD; CYP 2B1; BROD; 7-Pentylresorufin O-Depentylase; 7 Pentylresorufin O Depentylase; Benzyloxyresorufin O-Dealkylase; Benzyloxyresorufin O Dealkylase; CYP2B1; Pentoxyresorufin O-Dealkylase; O-Dealkylase, Pentoxyresorufin; Pentoxyresorufin O Dealkylase; Cytochrome P450 2B1

Svensk term Cytokrom P-450 CYP2B1
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cytochrome P 450 CYP2B1; 7-Benzyloxyresorufin O-Dealkylase; 7 Benzyloxyresorufin O Dealkylase; PROD; CYP 2B1; BROD; 7-Pentylresorufin O-Depentylase; 7 Pentylresorufin O Depentylase; Benzyloxyresorufin O-Dealkylase; Benzyloxyresorufin O Dealkylase; CYP2B1; Pentoxyresorufin O-Dealkylase; O-Dealkylase, Pentoxyresorufin; Pentoxyresorufin O Dealkylase; Cytochrome P450 2B1
Engelsk term Cytochrome P-450 CYP2B1
MESH ID D019362

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.