Cytokrom P-450 CYP2D6 (Cytochrome P-450 CYP2D6)

Cytokrom P-450 CYP2D6

Ett polymorft enzym som katalyserar hydroxyleringen av debrisokin. Det omsätter också ett flertal antidepressiva och neuroleptiska preparat. Enzymet uppvisar defekter hos ungefär 10% av befolkningen. EC 1.14.99.-.

Förklaring på engelska

A cytochrome P450 enzyme that catalyzes the hydroxylation of many drugs and environmental chemicals, such as DEBRISOQUINE; ADRENERGIC RECEPTOR ANTAGONISTS; and TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS. This enzyme is deficient in up to 10 percent of the Caucasian population.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: CYP2D6, Cytochrome P-450; Cytochrome P 450 CYP2D6; P-450 CYP2D6, Cytochrome; Sparteine Monooxygenase; Monooxygenase, Sparteine; Cytochrome P450 2D6; P450 2D6, Cytochrome; Debrisoquine 4-Monooxygenase; 4-Monooxygenase, Debrisoquine; Debrisoquine 4 Monooxygenase; Imipramine 2-Hydroxylase; 2-Hydroxylase, Imipramine; Imipramine 2 Hydroxylase; CYP2D6; CYP 2D6; Debrisoquine 4-Hydroxylase; 4-Hydroxylase, Debrisoquine; Debrisoquine 4 Hydroxylase; Debrisoquine Hydroxylase; Hydroxylase, Debrisoquine

Svensk term Cytokrom P-450 CYP2D6
Synonym på svenska
Synonym på engelska CYP2D6, Cytochrome P-450; Cytochrome P 450 CYP2D6; P-450 CYP2D6, Cytochrome; Sparteine Monooxygenase; Monooxygenase, Sparteine; Cytochrome P450 2D6; P450 2D6, Cytochrome; Debrisoquine 4-Monooxygenase; 4-Monooxygenase, Debrisoquine; Debrisoquine 4 Monooxygenase; Imipramine 2-Hydroxylase; 2-Hydroxylase, Imipramine; Imipramine 2 Hydroxylase; CYP2D6; CYP 2D6; Debrisoquine 4-Hydroxylase; 4-Hydroxylase, Debrisoquine; Debrisoquine 4 Hydroxylase; Debrisoquine Hydroxylase; Hydroxylase, Debrisoquine
Engelsk term Cytochrome P-450 CYP2D6
MESH ID D019389

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.