Cytokrom P-450 CYP2E1 (Cytochrome P-450 CYP2E1)

Cytokrom P-450 CYP2E1

Ett polymorft enzym som aktiverar cancerframkallande N-nitrosaminer, bensen, uretan och andra föreningar med låg molekylvikt. Det induceras av etanol och metaboliserar alkohol. Det används experimentellt för att studera effekterna av etanolbruk och -abstinens med hjälp av enzymmarkörer som t ex N-nitrosodimetylamindemetylas. EC 1.5.99.-.

Förklaring på engelska

An ethanol-inducible cytochrome P450 enzyme that metabolizes several precarcinogens, drugs, and solvents to reactive metabolites. Substrates include ETHANOL; INHALATION ANESTHETICS; BENZENE; ACETAMINOPHEN and other low molecular weight compounds. CYP2E1 has been used as an enzyme marker in the study of alcohol abuse.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cytochrome P 450 CYP2E1; Cytochrome P-450-J; Cytochrome P 450 J; 4-Nitrophenol-2-Hydroxylase; 4 Nitrophenol 2 Hydroxylase; Dimethylnitrosamine N-Demethylase; Dimethylnitrosamine N Demethylase; Cytochrome P450 2E1; N-Nitrosodimethylamine Demethylase; N Nitrosodimethylamine Demethylase; CYP 2E1; Cytochrome P-450 IIE1; Cytochrome P 450 IIE1; CYP IIE1; CYPIIE1; Cytochrome P-450 (ALC); CYP2E1

Svensk term Cytokrom P-450 CYP2E1
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cytochrome P 450 CYP2E1; Cytochrome P-450-J; Cytochrome P 450 J; 4-Nitrophenol-2-Hydroxylase; 4 Nitrophenol 2 Hydroxylase; Dimethylnitrosamine N-Demethylase; Dimethylnitrosamine N Demethylase; Cytochrome P450 2E1; N-Nitrosodimethylamine Demethylase; N Nitrosodimethylamine Demethylase; CYP 2E1; Cytochrome P-450 IIE1; Cytochrome P 450 IIE1; CYP IIE1; CYPIIE1; Cytochrome P-450 (ALC); CYP2E1
Engelsk term Cytochrome P-450 CYP2E1
MESH ID D019392

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.