Cytokrom P-450 CYP4A (Cytochrome P-450 CYP4A)

Cytokrom P-450 CYP4A

Ett P450-oxidoreduktas som katalyserar hydroxylering av terminalt kol av linjära kolväten såsom OKTANER och FETTSYROR i omega-positionen. Enzymet kan också spela en roll i oxidationen av en mängd strukturellt orelaterade föreningar såsom XENOBIOTICS, och STEROIDER.

Förklaring på engelska

A P450 oxidoreductase that catalyzes the hydroxylation of the terminal carbon of linear hydrocarbons such as OCTANES and FATTY ACIDS in the omega position. The enzyme may also play a role in the oxidation of a variety of structurally unrelated compounds such as XENOBIOTICS, and STEROIDS.

Synonym, svenska: Alkan-1-monoxygenas

Synonym, engelska: CYP4A, Cytochrome P-450; Cytochrome P 450 CYP4A; P-450 CYP4A, Cytochrome; Fatty Acid Omega-Hydroxylase; Acid Omega-Hydroxylase, Fatty; Fatty Acid Omega Hydroxylase; Omega-Hydroxylase, Fatty Acid; Omega-Hydroxylase; Omega Hydroxylase; Alkane 1-Monooxygenase; Alkane 1 Monooxygenase; CYP4A; Cytochrome P-450 4A; Cytochrome P 450 4A; P-450 4A, Cytochrome; Cytochrome P-450 IVA; Cytochrome P 450 IVA; Laurate Omega-Hydroxylase; Laurate Omega Hydroxylase; Omega-Hydroxylase, Laurate; Lauric Acid (Omega-1)-Hydroxylase; Lauric Acid Hydroxylase; Acid Hydroxylase, Lauric; Lauric Acid Omega-hydroxylase; Acid Omega-hydroxylase, Lauric; Lauric Acid Omega hydroxylase; Omega-hydroxylase, Lauric Acid; Omega-1 Hydroxylase; Hydroxylase, Omega-1; Omega 1 Hydroxylase; Omega-Lauryl Hydroxylase; Hydroxylase, Omega-Lauryl; Omega Lauryl Hydroxylase; Lauric Acid Monooxygenase; Alkane 1-Hydroxylase; Alkane 1 Hydroxylase; Alkane Hydroxylase; Hydroxylase, Alkane

Svensk term Cytokrom P-450 CYP4A
Synonym på svenska Alkan-1-monoxygenas
Synonym på engelska CYP4A, Cytochrome P-450; Cytochrome P 450 CYP4A; P-450 CYP4A, Cytochrome; Fatty Acid Omega-Hydroxylase; Acid Omega-Hydroxylase, Fatty; Fatty Acid Omega Hydroxylase; Omega-Hydroxylase, Fatty Acid; Omega-Hydroxylase; Omega Hydroxylase; Alkane 1-Monooxygenase; Alkane 1 Monooxygenase; CYP4A; Cytochrome P-450 4A; Cytochrome P 450 4A; P-450 4A, Cytochrome; Cytochrome P-450 IVA; Cytochrome P 450 IVA; Laurate Omega-Hydroxylase; Laurate Omega Hydroxylase; Omega-Hydroxylase, Laurate; Lauric Acid (Omega-1)-Hydroxylase; Lauric Acid Hydroxylase; Acid Hydroxylase, Lauric; Lauric Acid Omega-hydroxylase; Acid Omega-hydroxylase, Lauric; Lauric Acid Omega hydroxylase; Omega-hydroxylase, Lauric Acid; Omega-1 Hydroxylase; Hydroxylase, Omega-1; Omega 1 Hydroxylase; Omega-Lauryl Hydroxylase; Hydroxylase, Omega-Lauryl; Omega Lauryl Hydroxylase; Lauric Acid Monooxygenase; Alkane 1-Hydroxylase; Alkane 1 Hydroxylase; Alkane Hydroxylase; Hydroxylase, Alkane
Engelsk term Cytochrome P-450 CYP4A
MESH ID D042926

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.