Cytokromer a (Cytochromes a)

Cytokromer a

En underklass av hem a innehållande cytokromer som har två imidazolnitrogener som axiella ligander och en alfa-bandabsorption av 605 nm. De finns i en mängd olika mikroorganismer och i eukaryoter som en låg-spin cytokrom komponent av MITOKONDRIELL ELEKTRON TRANSPORT COMPLEX IV.

Förklaring på engelska

A subclass of heme a containing cytochromes that have two imidazole nitrogens as axial ligands and an alpha-band absorption of 605 nm. They are found in a variety of microorganisms and in eucaryotes as a low-spin cytochrome component of MITOCHONDRIAL ELECTRON TRANSPORT COMPLEX IV.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cytochrome a

Svensk term Cytokromer a
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cytochrome a
Engelsk term Cytochromes a
MESH ID D045264

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.