Cytokromer a1 (Cytochromes a1)

Cytokromer a1

En underklass av hem a innehållande cytokromer har en reducerad alfa-bandabsorption av 587-592 nm. De finns främst i mikroorganismer.

Förklaring på engelska

A subclass of heme a containing cytochromes have a reduced alpha-band absorption of 587-592 nm. They are primarily found in microorganisms.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cytochrome a1; Cytochrome a(1); Cytochrome a-1; Cytochrome a 1

Svensk term Cytokromer a1
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cytochrome a1; Cytochrome a(1); Cytochrome a-1; Cytochrome a 1
Engelsk term Cytochromes a1
MESH ID D045263

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.