Cytokromer a3 (Cytochromes a3)

Cytokromer a3

En underklass av hem a innehållande cytokromer med en alfa-bandabsorption av 605 nm. De finns i en mängd olika mikroorganismer och i eukaryoter som en högspinn cytokrom komponent i MITOKONDRIELL ELEKTRON TRANSPORT COMPLEX IV.

Förklaring på engelska

A subclass of heme a containing cytochromes with an alpha-band absorption of 605 nm. They are found in a variety of microorganisms and in eukaryotes as a high-spin cytochrome component of MITOCHONDRIAL ELECTRON TRANSPORT COMPLEX IV.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cytochrome a3; Ferrocytochrome a3; Cytochrome a(3)

Svensk term Cytokromer a3
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cytochrome a3; Ferrocytochrome a3; Cytochrome a(3)
Engelsk term Cytochromes a3
MESH ID D045266

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.