Cytokromer b (Cytochromes b)

Cytokromer b

Cytokromer i b-gruppen som har alfa-bandabsorption av 563-564 nm. De förekommer som underenheter i MITOKONDRIAL ELECTRON TRANSPORT COMPLEX III.

Förklaring på engelska

Cytochromes of the b group that have alpha-band absorption of 563-564 nm. They occur as subunits in MITOCHONDRIAL ELECTRON TRANSPORT COMPLEX III.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cytochrome b; Apocytochrome b

Svensk term Cytokromer b
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cytochrome b; Apocytochrome b
Engelsk term Cytochromes b
MESH ID D045303

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.