Cytokromer c´ (Cytochromes c’)

Cytokromer c´

En allmänt förekommande underklass av cytokromer av c-typ som fungerar som elektronbärare i elektrontransportkedjan i fotosyntetiska och denitrifierande BAKTERIER.

Förklaring på engelska

A widely occurring subclass of c type cytochromes which function as electron carriers in the electron transport chain in photosynthetic and denitrifying BACTERIA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ferricytochrome c’; Cytochrome c’; Cytochromes c Prime

Svensk term Cytokromer c´
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ferricytochrome c’; Cytochrome c’; Cytochromes c Prime
Engelsk term Cytochromes c’
MESH ID D045305

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.