Cytokromer c (Cytochromes c)

Cytokromer c

Cytokromer av c-typen som finns i eukaryota MITOKONDRIER. De fungerar som redoxmellanprodukter som accepterar elektroner från MITOKONDRIELL ELEKTRONTRANSPORT COMPLEX III och överför dem till MITOKONDRIELL ELEKTRONTRANSPORTKOMPLEX IV.

Förklaring på engelska

Cytochromes of the c type that are found in eukaryotic MITOCHONDRIA. They serve as redox intermediates that accept electrons from MITOCHONDRIAL ELECTRON TRANSPORT COMPLEX III and transfer them to MITOCHONDRIAL ELECTRON TRANSPORT COMPLEX IV.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ferricytochrome c; Ferrocytochrome c; Cytochrome c; Apocytochrome C

Svensk term Cytokromer c
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ferricytochrome c; Ferrocytochrome c; Cytochrome c; Apocytochrome C
Engelsk term Cytochromes c
MESH ID D045304

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.