Cytokromer c6 (Cytochromes c6)

Cytokromer c6

Cytokromer av c-typen som är involverade i överföringen av elektroner från CYTOCHROME B6F COMPLEX och PHOTOSYSTEM I.

Förklaring på engelska

Cytochromes of the c type that are involved in the transfer of electrons from CYTOCHROME B6F COMPLEX and PHOTOSYSTEM I.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cytochrome c6

Svensk term Cytokromer c6
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cytochrome c6
Engelsk term Cytochromes c6
MESH ID D045365

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.