Cytokromer f (Cytochromes f)

Cytokromer f

Cytokromer f finns som komponenter i CYTOKROM B6F-KOMPLEXET. De spelar en viktig roll vid överföring av elektroner från PHOTOSYSTEM I till PHOTOSYSTEM II.

Förklaring på engelska

Cytochromes f are found as components of the CYTOCHROME B6F COMPLEX. They play important role in the transfer of electrons from PHOTOSYSTEM I to PHOTOSYSTEM II.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cytochrome f; Apocytochrome f

Svensk term Cytokromer f
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cytochrome f; Apocytochrome f
Engelsk term Cytochromes f
MESH ID D045348

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.