Dagbok [Publikationstyp] (Diary)

Dagbok [Publikationstyp]

Dagliga anteckningar, vanligtvis av privat natur, om den skrivandes upplevelser, iakttagelser, känslor, attityder osv. De kan även vara av mindre personlig karaktär, i form av kalendariska anteckningar, om mötestider och liknande.

Förklaring på engelska

Work consisting of records, usually private, of writers’ experiences, observations, feelings, attitudes, etc. They may also be works marked in calendar order in which to note appointments and the like. (From Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Diaries

Svensk term Dagbok [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska Diaries
Engelsk term Diary
MESH ID D019497

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.