Datorstödd radiobildtolkning (Radiographic Image Interpretation, Computer-Assisted)

Datorstödd radiobildtolkning

Datasystem eller nätverk utformade för att tillhandahålla radiografisk tolkningsinformation.

Förklaring på engelska

Computer systems or networks designed to provide radiographic interpretive information.

Synonym, svenska: Radiobildtolkning, datorstödd; Digital radiobildtolkning

Synonym, engelska: Computer-Assisted Radiographic Image Interpretation; Radiographic Image Interpretation, Computer Assisted; Computer Assisted Radiographic Image Interpretation

Svensk term Datorstödd radiobildtolkning
Synonym på svenska Radiobildtolkning, datorstödd; Digital radiobildtolkning
Synonym på engelska Computer-Assisted Radiographic Image Interpretation; Radiographic Image Interpretation, Computer Assisted; Computer Assisted Radiographic Image Interpretation
Engelsk term Radiographic Image Interpretation, Computer-Assisted
MESH ID D011857

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.