Datorstödd signalbehandling (Computer-assisted signal processing)

Datorstödd signalbehandling

Datorstödd bearbetning av elektriska, ultraljud, eller elektroniska signaler för att tolka funktion och aktivitet.

Förklaring på engelska

Computer-assisted processing of electric, ultrasonic, or electronic signals to interpret function and activity.

Synonym, svenska: Digital signalbehandling; Datorstödd signaltolkning

Synonym, engelska: Computer-Assisted Signal Processing; Signal Processing, Computer Assisted; Signal Processing, Digital; Digital Signal Processing; Signal Interpretation, Computer-Assisted; Computer-Assisted Signal Interpretation; Computer-Assisted Signal Interpretations; Interpretation, Computer-Assisted Signal; Interpretations, Computer-Assisted Signal; Signal Interpretation, Computer Assisted; Signal Interpretations, Computer-Assisted

Svensk term Datorstödd signalbehandling
Synonym på svenska Digital signalbehandling; Datorstödd signaltolkning
Synonym på engelska Computer-Assisted Signal Processing; Signal Processing, Computer Assisted; Signal Processing, Digital; Digital Signal Processing; Signal Interpretation, Computer-Assisted; Computer-Assisted Signal Interpretation; Computer-Assisted Signal Interpretations; Interpretation, Computer-Assisted Signal; Interpretations, Computer-Assisted Signal; Signal Interpretation, Computer Assisted; Signal Interpretations, Computer-Assisted
Engelsk term Computer-assisted signal processing
MESH ID D012815

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.