Dehydroepiandrosteronsulfat (Dehydroepiandrosterone Sulfate)

Dehydroepiandrosteronsulfat

En förelöpare till androgener och östrogen och den rikligast förekommande steroiden i cirkulationssystemet.

Förklaring på engelska

The circulating form of a major C19 steroid produced primarily by the ADRENAL CORTEX. DHEA sulfate serves as a precursor for TESTOSTERONE; ANDROSTENEDIONE; ESTRADIOL; and ESTRONE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulfate, Dehydroepiandrosterone; Prasterone Sulfate; Sulfate, Prasterone; DHA Sulfate; Sulfate, DHA; Dehydroisoandrosterone Sulfate; Sulfate, Dehydroisoandrosterone; DHEA Sulfate; Sulfate, DHEA

Svensk term Dehydroepiandrosteronsulfat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulfate, Dehydroepiandrosterone; Prasterone Sulfate; Sulfate, Prasterone; DHA Sulfate; Sulfate, DHA; Dehydroisoandrosterone Sulfate; Sulfate, Dehydroisoandrosterone; DHEA Sulfate; Sulfate, DHEA
Engelsk term Dehydroepiandrosterone Sulfate
MESH ID D019314

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.