Delftia (Delftia)

Delftia

Ett släkte av gramnegativa, strikt aeroba kemoorganotrofa bakterier, i familj COMAMONADACEAE.

Förklaring på engelska

A genus of gram-negative, strictly aerobic chemoorganotrophic bacteria, in the family COMAMONADACEAE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Delftia
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Delftia
MESH ID D042742

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.