Dental attrition (Tooth Attrition)

Dental attrition

Att bära bort en tand som ett resultat av tand-till-tandkontakt, som vid tuggning, som endast förekommer på ocklusala, incisala och proximala ytor. Det är främst förknippat med åldrande. Det skiljer sig från tandnötning (den patologiska slitningen av tandämnet genom friktion, som borstning, tandgnissling, knytning och andra mekaniska orsaker) och från TANDEROSION (förlusten av substans orsakad av kemisk verkan utan bakteriell verkan). (Jablonski, Dictionary of Dentistry, 1992, p86)

Förklaring på engelska

The wearing away of a tooth as a result of tooth-to-tooth contact, as in mastication, occurring only on the occlusal, incisal, and proximal surfaces. It is chiefly associated with aging. It is differentiated from TOOTH ABRASION (the pathologic wearing away of the tooth substance by friction, as brushing, bruxism, clenching, and other mechanical causes) and from TOOTH EROSION (the loss of substance caused by chemical action without bacterial action). (Jablonski, Dictionary of Dentistry, 1992, p86)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Attrition, Tooth; Dental Attrition; Occlusal Wear; Occlusal Wears; Wear, Occlusal; Wears, Occlusal; Attrition, Dental; Dental Attritions

Svensk term Dental attrition
Synonym på svenska
Synonym på engelska Attrition, Tooth; Dental Attrition; Occlusal Wear; Occlusal Wears; Wear, Occlusal; Wears, Occlusal; Attrition, Dental; Dental Attritions
Engelsk term Tooth Attrition
MESH ID D019217

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.