Dental depuration (Dental Scaling)

Dental depuration

Borttagning av plack och tandsten från en tandyta.

Förklaring på engelska

Removal of dental plaque and dental calculus from the surface of a tooth, from the surface of a tooth apical to the gingival margin accumulated in periodontal pockets, or from the surface coronal to the gingival margin.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Scaling, Dental; Scaling, Supragingival; Supragingival Scaling; Scaling, Root; Root Scaling; Root Scalings; Scalings, Root; Scaling, Subgingival; Subgingival Scaling

Svensk term Dental depuration
Synonym på svenska
Synonym på engelska Scaling, Dental; Scaling, Supragingival; Supragingival Scaling; Scaling, Root; Root Scaling; Root Scalings; Scalings, Root; Scaling, Subgingival; Subgingival Scaling
Engelsk term Dental Scaling
MESH ID D012534

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.