Dental infektionskontroll (Dental infection control)

Dental infektionskontroll

Åtgärder för förhindrande av smittspridning inom tandvårdsinrättningar.

Förklaring på engelska

Efforts to prevent and control the spread of infections within dental health facilities or those involving provision of dental care.

Synonym, svenska: Dental infektionskontroll

Synonym, engelska: Dental Infection Control; Control, Dental Infection; Controls, Dental Infection; Dental Infection Controls; Infection Controls, Dental

Svensk term Dental infektionskontroll
Synonym på svenska Dental infektionskontroll
Synonym på engelska Dental Infection Control; Control, Dental Infection; Controls, Dental Infection; Dental Infection Controls; Infection Controls, Dental
Engelsk term Dental infection control
MESH ID D019552

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.