Dental lödning (Dental Soldering)

Dental lödning

Sammanfogning av metallstycken med hjälp av en legering (lod) med lägre smältpunkt (åtminstone 100 grader lägre) än de metalldelar som skall lödas ihop. Inom odontologin används lödning för att sammanfoga delar av t ex bryggor och ortodontiska förband, eller för utfyllnad av lagningar och för att bygga upp kontaktytor på inlägg och kronor mot angränsande tänder. Behov av flussmedel eller inte beror på vilka metaller och vilken typ av lod som används.

Förklaring på engelska

The joining of pieces of metal through the use of an alloy which has a lower melting point, usually at least 100 degrees Celsius below the fusion temperature of the parts being soldered. In dentistry, soldering is used for joining components of a dental appliance, as in assembling a bridge, joining metals to orthodontic bands, or adding to the bulk of certain structures, such as the establishment of proper contact areas on inlays and crowns with adjacent teeth. (Illustrated Dictionary of Dentistry, 1982)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Soldering, Dental

Svensk term Dental lödning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Soldering, Dental
Engelsk term Dental Soldering
MESH ID D012994

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.