Dental teknologi (Dental Technology)

Dental teknologi

Området tandläkarvetenskap involverat i förfaranden för design och konstruktion av dentala apparater. Det inkluderar också tillämpning av någon teknologi på tandvårdsområdet.

Förklaring på engelska

The field of dentistry involved in procedures for designing and constructing dental appliances. It includes also the application of any technology to the field of dentistry.

Synonym, svenska: Dental teknik; Tandteknik

Synonym, engelska: Dental Technology

Svensk term Dental teknologi
Synonym på svenska Dental teknik; Tandteknik
Synonym på engelska Dental Technology
Engelsk term Dental Technology
MESH ID D013674

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.