Dentinvätska (Dentinal Fluid)

Dentinvätska

Dentinets lymfvätska, ett transsudat bestående av extracellulär vätska, huvudsakligen cytoplasm från odontoblastutskotten, som kommer från tandpulpan via dentinkanalerna.

Förklaring på engelska

The lymph or fluid of dentin. It is a transudate of extracellular fluid, mainly cytoplasm of odontoblastic processes, from the dental pulp via the dentinal tubules. It is also called dental lymph. (From Stedman, 26th ed, p665)

Synonym, svenska: Vätska i tandbenet

Synonym, engelska: Dentinal Fluids; Fluid, Dentinal; Fluids, Dentinal

Svensk term Dentinvätska
Synonym på svenska Vätska i tandbenet
Synonym på engelska Dentinal Fluids; Fluid, Dentinal; Fluids, Dentinal
Engelsk term Dentinal Fluid
MESH ID D019234

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.