Deoxiribonukleas HpaII (Deoxyribonuclease HpaII)

Deoxiribonukleas HpaII

Ett typ II-lägesspecifikt deoxiribonukleas. Det känner igen och klyver sekvenserna CCGG och GGCC mellan C och C. HpaII finns hos Haemophilus parainfluenzae. Flera isoschizomerer har identifierats. Syn. typ II-restriktionsenzym. EC 3.1.21.4.

Förklaring på engelska

One of the Type II site-specific deoxyribonucleases (EC 3.1.21.4). It recognizes and cleaves the sequences C/CGG and GGC/C at the slash. HpaII is from Haemophilus parainfluenzae. Several isoschizomers have been identified. EC 3.1.21.-.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: DNA Restriction Enzyme HpaII; Endodeoxyribonuclease HpaII; Endonuclease HpaII; BsuF Endonuclease; SecII Endonuclease; Deoxyribonuclease MspI; MspI Endonuclease; HapII Endonuclease; Endonuclease, HapII

Svensk term Deoxiribonukleas HpaII
Synonym på svenska
Synonym på engelska DNA Restriction Enzyme HpaII; Endodeoxyribonuclease HpaII; Endonuclease HpaII; BsuF Endonuclease; SecII Endonuclease; Deoxyribonuclease MspI; MspI Endonuclease; HapII Endonuclease; Endonuclease, HapII
Engelsk term Deoxyribonuclease HpaII
MESH ID D019003

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.