Deoxiribonukleas IV (fag T4-inducerad) (Deoxyribonuclease IV (Phage T4-Induced))

Deoxiribonukleas IV (fag T4-inducerad)

Ett enzym som katalyserar endonukleolytisk klyvning av fosfodiesterbindningar vid puriniska eller apyrimidiniska ställen (AP-ställen) för att producera 5′-fosfoligonukleotid slutprodukter. Enzymet föredrar enkelsträngat DNA (ssDNA) och klassificerades tidigare som EC 3.1.4.30.

Förklaring på engelska

An enzyme which catalyzes the endonucleolytic cleavage of phosphodiester bonds at purinic or apyrimidinic sites (AP-sites) to produce 5′-Phosphooligonucleotide end products. The enzyme prefers single-stranded DNA (ssDNA) and was formerly classified as EC 3.1.4.30.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Endonuclease IV; Redoxyendonuclease; Deoxyriboendonuclease IV

Svensk term Deoxiribonukleas IV (fag T4-inducerad)
Synonym på svenska
Synonym på engelska Endonuclease IV; Redoxyendonuclease; Deoxyriboendonuclease IV
Engelsk term Deoxyribonuclease IV (Phage T4-Induced)
MESH ID D043223

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.