Deoxiribonukleas (Pyrimidindimer) (Deoxyribonuclease (Pyrimidine Dimer))

Deoxiribonukleas (Pyrimidindimer)

Ett enzym som katalyserar en endonukleolytisk klyvning nära PYRIMIDIN DIMERER för att producera en 5′-fosfatprodukt. Enzymet verkar på den skadade DNA-strängen, från 5′-sidan av den skadade platsen.

Förklaring på engelska

An enzyme which catalyzes an endonucleolytic cleavage near PYRIMIDINE DIMERS to produce a 5′-phosphate product. The enzyme acts on the damaged DNA strand, from the 5′ side of the damaged site.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Endodeoxyribonuclease (Pyrimidine Dimer); Corrective Endonuclease; Endonuclease, Corrective; Endonuclease V; Endonuclease VIII; Endodeoxyribonuclease VIII

Svensk term Deoxiribonukleas (Pyrimidindimer)
Synonym på svenska
Synonym på engelska Endodeoxyribonuclease (Pyrimidine Dimer); Corrective Endonuclease; Endonuclease, Corrective; Endonuclease V; Endonuclease VIII; Endodeoxyribonuclease VIII
Engelsk term Deoxyribonuclease (Pyrimidine Dimer)
MESH ID D043224

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.